×

Voorzieningen

St. Jozefschool

Rooms-katholieke basisschool St. Jozef
De Jister 19

www.jozef-heeg.nl

It Wrâldfinster

Protestants-Christelijke Basisschool It Wrâldfinster
De Jister 21

www.wraldfinster.nl

BSO Yippee kleinschalige kinderopvang

BSO Yippee Kleinschalige kinderopvang
Tollewei 201

www.yippee-kinderopvang.nl

Kinderdagverblijf Yippee

Kinderdagverblijf Yippee Kleinschalige Kinderopvang
Tollewei 201

www.yippee-kinderopvang.nl

Peuterspeelzaal It Pikepôltsje

Peuterspeelzaal It Pikepôltsje
Tollewei 201

www.kinderopvang.nl

Supermarkt

Coop Gerritsma
Koaldyk 11

Huisartsenpraktijk Schadenberg & Verdenius

Huisartsenpraktijk Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107

0515-442300
www.schadenbergverdenius.nl

Huisartsenpraktijk Gietema & Van Kapel

Huisartsenpraktijk Gietema & Van Kapel
Tollewei 113

0515-442292
www.gietemakapel.nl

Tandarts

Wiersma Tandheelkunde
Tollewei 115

0515-442208
www.wiersmatandheelkunde.nl

Fysiotherapie Heeg

Fysiotherapie Heeg
Tollewei 111

0515-443131
www.fysiotherapieheeg.nl

Zorgcentrum Talma State

Patyna zorgcentrum Talma State
Tollewei 33

0515-334500
www.patyna.nl/zorglocati...

AED/defibrilators Heeg

  • Milieustraat, De Draei 17 (aan de straatzijde van het gebouw)
  • Vakantiepark Pharshoeke, Pharshoeke 61 (aan de linkerkant bij de receptie)
  • MFC It Heechhûs, It Eilân 67 (links van de hoofdingang)
  • VV Heeg, De Skatting 1a (aan de rechterkant van de kleedkamers)
  • Coop, Koaldyk 11 (links naast de ingang)
  • Jachthaven De Eendracht, It Eilân 69 (naast ingang havenkantoor)

    Tijdens werkdagen/openingstijden:

  • Wajer Yachts, It Butlân 16 (binnen)
  • Passantenhaven Heegerwâl (in het havenkantoor)