×

Essen rooien voor parkeerplaatsen nieuwe Coop-locatie noodzakelijk of onnodig?

Essen-koaldyk.jpg

Essen rooien voor parkeerplaatsen nieuwe Coop-locatie noodzakelijk of onnodig?

Algemeen | | 580 keer gelezen

De Coop moet op de beoogde nieuwbouwlocatie van gemeente Súdwest-Fryslân 68 parkeerplaatsen realiseren. Voor die parkeerplaatsen moeten negen grote gezonde essenbomen worden gerooid. Totaal onnodig volgens bomenwerkgroep Duurzaam Heeg. Zij stelden een intentieverklaring op om de gemeente te vragen de parkeerplaatsennorm te verlagen.

De Coop kreeg groen licht voor nieuwbouw op het braakliggende terrein naast Talma State. Een supermarkt van deze beoogde grootte – 1000m2 -  moet van gemeente Súdwest-Fryslân voldoen aan een bepaalde parkeernorm. Voor de plannen van de Coop geldt 6,8 parkeerplaatsen per 100 m2 meter winkelvloer, dat betekent 68 parkeerplaatsen. Dat is de norm die de gemeente hanteert. Deze norm wordt overigens landelijk gehanteerd. Opmerkelijk: het huidige aantal parkeerplaatsen bij de locatie aan de Koaldyk is 26 en bij uitzondering zijn die allemaal bezet.  

Een boom is een ecosysteem

Om 68 parkeerplaatsen te realiseren rondom de gekozen bouwlocatie, moeten negen van de veertien essenbomen worden gerooid. De essenbomen zijn zo’n 50 jaar oud en verkeren in goede conditie. Hoewel er plannen zijn om bomen terug te planten, halen nieuwe bomen nooit de waarde van deze essenbomen, zegt Lucie Gelderblom van bomenwerkgroep Duurzaam Heeg. 

“Een boom vormt een ecosysteem op zich. Van schimmel en bacterie tot de uil op de tak. Een volwassen boom is een zeer uitgebalanceerd ding. Een nieuwe boom er voor terugzetten, haalt nooit de waarde van de oude. Zeker niet als het gaat om biodiversiteit en het halen van CO2 uit de lucht.”
In de bomen huizen nu zo’n vijf vleermuissoorten en rond schemer zie je er geregeld uilen in zitten. “Vleermuizen dragen bijvoorbeeld weer bij aan de bestrijding van de eikenprocessierups, want zij eten de vlinders van de processierups.”

Jonge bomen geen gelijkwaardige ruil

Een jonge boom is dus geen gelijkwaardige ruil, zegt Gelderblom. "Het duurt lang voordat de ecologische waarde op gelijk niveau is. Het stuit de bomenwerkgroep Heeg tegen de borst dat juist in de tijd dat de gemeente zich zegt in te zetten voor duurzaamheid niet van de parkeernorm wil afwijken. De gemeente houdt zich bezig met het verminderen van de CO2-uitstoot, met oog op de doelen gesteld in het klimaatakkoord en wil ook de afname van biodiversiteit tegengaan. Niet van de parkeernorm afwijken en juist waardevolle bomen rooien die sterk bijdragen aan al die zaken is compleet tegenstrijdig, volgens de bomenwerkgroep. “Bovendien is een norm geen juridische verplichting." 

nieuwe locatie coop.jpg

De vertegenwoordigers van Heeg hebben de afgelopen twee jaar meerdere keren aandacht gevraagd bij de gemeente om de groenaspecten te betrekken bij verdere planvorming. In maart 2020 stuurden zij opnieuw hun standpunten en een brief naar de Raad, maar zonder resultaat. Op 4 april heeft de Raad ingestemd met nieuwbouw, maar werd ook een motie aangenomen voor (zoveel mogelijk) behoud van de essen.

Een boomspecialist maakte een rapport op waaruit bleek dat parkeerplekken direct onder de essen – dat wil zeggen op de wortelen van de boom - , zal zorgen voor sterfte van de boom. Van behoud is dus geen sprake zegt de gemeente en wil nu toch de essen gaan kappen. 

Zonder kap nog 44 parkeerplaatsen

Op een situatietekening van het terrein, vervaardigd door K3H architecten, is door eenvoudigweg de parkeerplaatsen te tellen te zien dat er hoe dan ook 44 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden als de bomen blijven staan. Dat zijn er 18 meer dan in de huidige situatie.

Veel inwoners van Heeg doen boodschappen vaak op de fiets of lopend en ook een groot deel van de boodschappen worden bezorgd. De toeristen in de zomer betreffen in grote mate watersporttoeristen, die ook veelal te voet naar de supermarkt komen. Volgens de werkgroep zijn een totaal van 68 parkeerplaatsen dan ook niet nodig.

Daarop hebben zij een intentieverklaring opgesteld, waarin inwoners en betrokkenen de intentie uitspreken de boodschappen zonder auto te doen. Ook verzoeken zij de gemeente in de intentieverklaring te zorgen voor een maatwerkoplossing.

De intentieverklaring kan nog tot maandag worden ondertekend. De verklaring is hier te vinden.


Terug