×

Súdwest-Fryslân vraagt inwoners mee te doen aan onderzoek energietransitie

solar-panels-2685357_1920.jpg

Súdwest-Fryslân vraagt inwoners mee te doen aan onderzoek energietransitie

Algemeen | | 241 keer gelezen

Nederland wil in 2030 de CO2-uitstoot met de helft verminderd hebben ten opzichte van 1990. Dat betekent dat het land voor een groot deel op duurzame energie moet draaien. Nederland is verdeeld in verschillende energieregio’s, die hier allemaal een bijdrage aan moeten leveren. Ook regio Súdwest-Fryslân. Hoe? Daarvoor vraagt de gemeente de mening van de inwoners.

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 de helft verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dat staat in het Klimmaatakkoord, dat in juni 2019 door het kabinet is gepresenteerd. Het Klimaatakkoord is tot stand gekomen na de internationale afspraken die landen onderling hebben gemaakt in Parijs 2015.

Energieregio’s

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Die energieregio’s onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Tevens wordt er gekeken naar alternatieve warmtebronnen zodat men geen gebruik meer hoeft te maken van aardgas. Iedere regio heeft maakt een Regionale Energiestrategie. In dat document staan de keuzes beschreven die door overheid, energiecoöperaties, bedrijven en inwoners worden gemaakt.

Regio Súdwest-Fryslân is ook verplicht een bijdrage te leveren aan het verminderen van Co2 uitstoot. Daarvoor houdt gemeente Súdwest-Fryslân een onderzoek onder de inwoners over de toekomst van de energievoorziening. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te kunnen garanderen heeft de gemeente hulp ingeroepen van onafhankelijke specialisten van TU Delft en Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO). De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners.

Het onderzoek 

In de vragenlijst worden zes ideeën voorgesteld, waar deelnemers punten aan toe kunnen kennen. De keuzemogelijkheden zijn geen concrete plannen, maar helpt de gemeente een idee te krijgen wat de inwoners van Súdwest-Fryslân belangrijk vinden. Met de input uit dit onderzoek wordt er uiteindelijk een actieplan geschreven. 

Reden waarom inwoners betrokken worden bij dit onderzoek, is vanwege voorvallen uit het verleden. Dat zegt wethouder Erik Faber in een persbericht. Daarmee doelt hij onder meer op de maatschappelijk onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân voor de kust van Makkum in het IJsselmeer. “Met de wensen van de inwoners is toen onvoldoende rekening gehouden”, zegt wethouder Faber. Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken.

Voor de bijdrage aan de RES heeft Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren. Ik roep dan ook alle inwoners, van jong tot oud, op om deze vragenlijst in te vullen.” 

  • De vragenlijst invullen duurt zo’n 20 tot 30 minuten. Invullen kan tot 3 mei. Meedoen kan via deze vragenlijst

Meer weten over de Regionale Energiestrategie? Klik dan hier.

 


Terug